Om Odlarklubben

Odlarklubben är ett projekt som syftar till att barn ska lära sig odla egna ekologiska grönsaker. Med kunskapen om att det verkligen går att odla egen mat kan barnen i framtiden själva välja vilken slags mat de ska äta. Förutom odling ger projektet insikter som gagnar miljön, som vikten av ett fungerande kretslopp, nyttan med återbruk och nyttan med ekologiskt odlande.

Initiativtagare är frilansjournalisten och odlaren Bella Linde och projektledaren och kommunikatören Vanja Sandgren från SLU.

Odlarklubben bygger på boken Lilla Grönsakslandet (Alfabeta), författad av Bella Linde och Vanja Sandgren. Boken innefattar en köksträdgårds planering, jordens betydelse och uppbyggnad, gödsel, sådd, skötsel och kretslopp – och inte minst skörd och tillagning av grönsakerna.

Skolträdgård

Som ett pilotprojekt har Odlarklubben genomförts på två skolor i Skara under vår/höst 2015. Tillsammans med barn i årskurs tre och deras lärare gavs introduktion och fördjupad kunskap kring skapandet av enkla skolträdgårdar – där allt från kraften i ett frö till den härliga skördetiden fick utrymme. Däremellan arbetade skolorna kontinuerligt med sina odlingar, och hade dessutom kontakt sinsemellan för att utbyta såväl goda som dåliga erfarenheter och praktiska tips och råd.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Skaraborg som står bakom projektet. Resultatet är denna webbsida med odlingsråd, kalender och medlemsmärken. Allt är fritt att använda. Lycka till med odlingarna!

 

Odlarklubben

Brunsbo, Sandstugan
532 96 Skara
0705 - 64 11 11

© 2015 Odlarklubben

Tack till:

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Följ Odlarklubben:

Facebook